Wiadomości branżowe

Zadbaj o swoje prawa w czasie rekreacji

Gdy potrzebujemy relaksu, udajemy się do kina, na basen lub siłownię. Warto sprawdzić, jakie prawa nam przysługują i czy są one przestrzegane. Jednym z głównych grzechów organizatorów czasu wolnego jest zniechęcanie klientów niezadowolonych z usługi do składania reklamacji. Straszą oni np. naliczaniem dodatkowych opłat przy wyjaśnianiu sprawy. „To są

Gdy potrzebujemy relaksu, udajemy się do kina, na basen lub siłownię. Warto sprawdzić, jakie prawa nam przysługują i czy są one przestrzegane.

Jednym z głównych grzechów organizatorów czasu wolnego jest zniechęcanie klientów niezadowolonych z usługi do składania reklamacji. Straszą oni np. naliczaniem dodatkowych opłat przy wyjaśnianiu sprawy. „To są niedozwolone postanowienia, które nie mają prawa znaleźć się w umowach. Jeżeli występują, to nie są dla nas wiążące”– zaznacza Paweł Ratyński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niezgodne z prawem jest pobieranie opłaty z góry, np. na pływalni. „Pieniądze za niewykorzystany czas lub niezrealizowane zajęcia nie są zwracane konsumentom, a powinny” – mówi ekspert.

„Za rzeczy pozostawione w szatni nie bierzemy odpowiedzialności” – ten zapis jest niedozwolony, bo łamie prawa konsumenta. Przedsiębiorca odpowiada za mienie, które mu powierzamy. Prawo dochodzenia roszczeń mamy też w przypadku, kiedy doznamy uszczerbku na zdrowiu, np. na basenie czy koncercie” – mówi Paweł Ratyński.

Jeżeli nie można porozumieć się z przedsiębiorcą, który narusza nasze prawa, warto zgłosić się do rzecznika konsumentów, Inspekcji Handlowej lub zadzwonić na bezpłatną infolinię UOKiK.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy