Polonia Wiadomości branżowe

Umowa o współpracy pomiędzy Rainbow Tours a Enter Air

Zarząd Spółki Rainbow Tours S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku otrzymał oryginał umowy zawartej w dniu 10 października 2011 roku, między Rainbow Tours S.A. a linią czarterową Enter Air sp. z ograniczoną

Zarząd Spółki Rainbow Tours S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku otrzymał oryginał umowy zawartej w dniu 10 października 2011 roku, między Rainbow Tours S.A. a linią czarterową Enter Air sp. z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacje postanowiono przekazać do publicznej wiadomości dopiero teraz aby nie naruszyć interesu firmy.

Umowa dotyczy świadczenia lotniczych usług charterowych w sezonie turystycznym Lato 2012 oraz Zima 2012/2013, niezbędnych do prowadzenia działalności podstawowej Emitenta, na różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Rozpoczęcie wykonania umowy rozpocznie się w dniu 25 kwietnia 2012 roku, zaś ostatni lot przewidziano na 20 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, jej wartość usług w dniu podpisania wynosi 42.816.631  USD , co stanowi ekwiwalent 136.435.194,68 złotych przeliczonych według kursu średniego NBP z dnia 10 października 2011 roku, opublikowanego w tabeli nr 196/A/NBP/2011 z dnia 2010-10-10.  Rozliczenia z tytułu niniejszej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.  

Rainbow Tours S.A. ma możliwość zmiany ilości realizowanych rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co może przełożyć się  na zmianę wartości całkowitej Umowy.

Umowa zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Niniejsza Umowa nie zawiera i nie przewiduje zapisów o karach umownych.Zarząd spółki uznał niniejszą Umowę za umowę znaczącą na podstawie par 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wraz z późniejszymi zmianami, Zarząd Emitenta zawiadomił w dniu 10 października 2011 roku o opóźnieniu w przekazaniu ww.  informacji w zakresie, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie, oraz postanowił opóźnić przekazanie Komisji i spółce prowadzącej rynek informacji o podpisaniu ww. Umowy. Zarząd Emitenta uznał bowiem, że przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta poprzez ujawnienie konkurencji firmy Rainbow Tours S.A. zasady budowania strategii w zakresie oferty i wielkości programu sprzedaży na sezon Lato 2012 oraz Zima 2012/2013.

A to już wiesz?  Niepełnosprawni na lotnisku

 Podstawa Prawna:  Artykuł 56, ust. 1 pkt. 2) ustawy o obrocie

 


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy