Wiadomości branżowe

Styczeń z dużymi wzrostami przychodów

W komunikacie bieżącym z dnia 25 lutego Rainbow Tours informuje o istotnych wzrostach sprzedaży osiągniętych w styczniu 2015. Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła 64,6 mln złotych, co stanowi wzrost o 41,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2014, w którym przychody wyniosły 45,7 mln złotych.

W przypadku całej Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła w styczniu 66,4 mln złotych, co w porównaniu do stycznia 2014 roku, w którym przychody wyniosły 46,7 mln, stanowi wzrost aż o 42,2%.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy