Polonia Wiadomości branżowe

Rainbow Tours ujawnia marcowe wyniki

Touroperator dokonał podsumowania wyników dotyczących przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych za marzec 2012 oraz wyniki za okres od pierwszego stycznia do 31 marca 2012.Jednostkowe przychody ze sprzedaży

Touroperator dokonał podsumowania wyników dotyczących przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych za marzec 2012 oraz wyniki za okres od pierwszego stycznia do 31 marca 2012.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w marcu 2012 wyniosły 23,4 mln PLN i w porównaniu z okresem analogicznym w 2011 roku wykazują wzrost na poziomie 48,1 procent. Porównując przychody w okresie od pierwszego stycznia do 31 marca 2012  w rachunku narastającym został wykazany wzrost w wysokości 51,2 % z 49 mln PLN do 74,1 mln PLN.Wpływ na wyniki niewątpliwie miała między innymi decyzja o uruchomieniu czarterów na kierunki egzotyczne takie jak Sri Lanka, Kenia i Tajlandia ( Bangkok oraz Phuket), wysoka sprzedaż takich kierunków jak Egipt, Maroko czy Wyspy Kanaryjskie.

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours  s.a. wyniosły w marcu 25,2 mln PLN i w porównaniu z marcem 2011 roku osiągnęły wzrost o prawie 49 procent. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku wyniosły 80,1 mln zł i są wyższe o 46,2 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – marca 2011 roku, które wyniosły 54,8 mln zł. Na taki wynik najważniejszy wpływ miał wypracowany przychód jednostki dominującej – wzrost o 48,1 procent.

A to już wiesz?  Grupa Emirates odnotowuje zyski 26. rok z rzędu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy