Wiadomości branżowe

Pierwsze półrocze ze wzrostami

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez touroperatora w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 356,5 mln złotych i są wyższe od przychodów osiągniętych w okresie analogicznym w 2013 roku o prawie 81 mln złotych, co stanowi wzrost o 29%. Na szczególną uwagę zasługuje 40% wzrost przychodów z tytułu sprzedaży imprez turystycznych ze 191

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez touroperatora w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 356,5 mln złotych i są wyższe od przychodów osiągniętych w okresie analogicznym w 2013 roku o prawie 81 mln złotych, co stanowi wzrost o 29%. Na szczególną uwagę zasługuje 40% wzrost przychodów z tytułu sprzedaży imprez turystycznych ze 191 mln złotych na 267,7 mln. Świadczy to o doskonałej sprzedaży oferty Lato 2014 oraz Egzotyka 2013/14 popartej skuteczną komunikacją marketingową oraz poszerzeniem oferty produktowej. Zysk brutto, który wypracowała Spółka wynosi 9,13 mln złotych i jest wyższy od zysku za pierwsze półrocze 2013 roku o 3,23 mln złotych, co stanowi wzrost o 55%.

Warto dodać, że w pierwszym półroczu Rainbow Tours osiągnął pozycję wicelidera na rynku touroperatorskim w Polsce. Obecnie może się także pochwalić jedną z najwyższych gwarancji opiewającą na kwotę ponad 100 mln zł złotych.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy