Rodzina

Niezdrowa młodzież

Jeszcze kilkanaście lat temu młodzież i dzieci chorowały na choroby wieku dziecięcego. Dziś sytuacja się zupełnie zmieniła. Teraz młodzież cierpi na inne dolegliwości. Jakie? Uzależnienie od narkotyków, alkoholu, choroby przenoszone drogą płciową. Oto największe plagi.

Czy jeszcze jakiś czas temu ktoś pomyślałby, że dzieci będą cierpiały właśnie na takie choroby, które staną się problemem całej cywilizacji. To, co się dzieje teraz w Polsce, przypomina trochę zachowania nastolatków w Stanach Zjednoczonych sprzed kilkunastu lat. Plaga teraz jest w Polsce, i najgorsze jest to, że nie wiadomo, co z nią robić. W szkołach prowadzone są programy edukacyjne na temat uzależnień, dzieci mają też przedmiot zwany nauczaniem życia w rodzinie. Na pewno jest to bardzo potrzebne, jednak nie zlikwiduje całego problemu. Dlaczego? Często nauczyciel nie jest żadnym autorytetem dla swoich uczniów. Dlatego, nauczyciele zmagają się nieraz z problemem, jak przeprowadzić lekcję, aby panował na niej względny spokój, nie próbując już nawet wychowywać swoich uczniów. Poza tym, nauczyciele nie otrzymują żadnego wsparcia ze strony rodziców swoich uczniów. Rodzice sami nie wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci.

Nezdrowa młodzież  Nizdrowa młodzież  Niedrowa młodzież  Niezrowa młodzież  Niezdowa młodzież

Nie mają dla nich czasu na rozmowę, w efekcie czego dzieci i młodzież są pozostawione samym sobie. Czasami rodzice boją się już rozmawiać z dziećmi lub najzwyczajniej nie potrafią. Tymczasem, dziecko nie wychowa się samo. Tracąc kontakt z rodzicami, wchodzi w różne grupy nastolatków lub zostaje sam. Będąc w takiej grupie na pewno możliwość spróbowania narkotyków czy alkoholu. I tak zaczyna się problem.

Inną sprawą jest to, że dzieci i młodzież są wychowywane bez autorytetów, nie widzą żadnych pozytywnych wartości. Życie ich rodziców sprowadza się bowiem do zarabiania pieniędzy, a dziecko nie zawsze potrafi docenić to, ze rodzice pracują właśnie dla niego, że inaczej się w Polsce nie da. Ponadto, jeżeli rodzice robią coś przeciwnego do tego, co robi nauczyciel, nie wpływa to dobrze na wychowywanie dziecka. Jeśli nauczyciel jest surowy, dla dobra swoich wychowanków, rodzice sprzeciwiają się temu i komentują to nieraz w domu, obrażając nauczyciela. Kiedy dziecko tego słucha, nic dziwnego, że ono później powtarza ich słowa i nie szanuje nauczyciela. Oczywiście, karygodna jest też odwrotna sytuacja, jeżeli to nauczyciel obrażałby rodziców uczniów. Rodzice i nauczyciele powinni zespolić swoje siły, aby dobrze wychować dziecko. Jest to nieraz bardzo trudne i wymaga ogromnego wysiłku, jednak możliwe do wykonania. W Polsce nie praktykuje się jednak takiego modelu, gdzie nauczyciele spotykaliby się z rodzicami nie tylko na wywiadówkach, ale poza nimi, aby rozważyć konkretny problem danego ucznia. Najczęściej czeka się do ostatniej chwili, i reakcja następuje dopiero wtedy, kiedy wydarzy się jakaś tragedia. Wcześniejsze, niepokojące objawy są ignorowane. Zarówno rodzice jak i nauczyciele często boją się dzieci, ich agresji. Wolą nie wyznaczać im granic, aby tylko nie spotkać się z agresją dziecka. Jest to bardzo złe i dla nich samych, i dla dziecka, które nie wie, co może a czego nie powinien robić. Jeśli dziecko nie ma wyznaczonych granic, wszystko wydaje mu się płynne, nie ma żadnych zahamowań.

Innym problemem jest to, że wychowuje się dzieci nie tylko bez religii, ale bez żadnych wartości. Wierzący człowiek wie, jaka jest jego droga, co powinien a czego nie powinien robić. Ma postawione granice. Ma jakiś cel, a nawet sens życia. Tymczasem człowiek który nie posiada żadnych wartości, nie posiada celu alni nie odnajduje sensu życia. Ucieka w narkotyki lub inne używki, które niszczą jego zdrowie fizyczne i psychiczne, nie pozwalają na pełny rozwój osobowości.

Co rodzice mogą zrobić, aby uniknąć tego? Może powinni dostosować metody wychowawcze do osobowości dziecka. Każdemu dziecku potrzebna jest miłość rodziców, w wielu przypadkach potrzebna jest dyscyplina, jednak nie zawsze musi być to karanie na każdym kroku, ponieważ to także nie wpływa dobrze na dziecko. Jednym słowem, powinniśmy okazywać dziecku jak najwięcej miłości, przy równoczesnym wymaganiom w stosunku do niego. Dziecko, któremu nie stawia się wymagań, czuje się niekochane, odrzucone przez rodziców. Pamiętaj więc, że prawdziwa miłość to taka, która potrafi być karcąca, kiedy trzeba i potrafi być miłosierna, kiedy inaczej nie można.
Ika

hastagi na stronie:

#młodzież #beeg srilanki

Similar Posts