Polonia Wiadomości branżowe

Listopad w Rainbow Tours

W raporcie bieżącym numer 28/2012 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w listopadzie 2012 r. wyniosła 24,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 18,0 mln PLN, co stanowi wzrost sprzedaży o 38,3%

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2012 roku wyniosły 562,6 mln zł i są wyższe o  46,1% od przychodów za okres od 1 stycznia – 30 listopada 2011 roku, które wyniosły 385,0 mln zł.

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w listopadzie 2012 r. 26,8 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 21,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 25,2 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2012 roku wyniosły 600,5 mln zł i są wyższe o 40,0 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 30 listopada 2011 roku, które wyniosły 428,8 mln zł.

 

Similar Posts