Polonia Wiadomości branżowe

Dlaczego nowoczesne uzdrowiska muszą współpracować?

Współpraca uzdrowisk to ich siła W Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona innowacyjnemu rozwojowi uzdrowisk z województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Naukowcy i praktycy dyskutowali

Współpraca uzdrowisk to ich siła

W Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona innowacyjnemu rozwojowi uzdrowisk z województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Naukowcy i praktycy dyskutowali też nad możliwościami wsparcia rozwoju tego obszaru przez turystykę uzdrowiskową. 

Konferencja „Innowacyjny rozwój uzdrowisk Polski Wschodniej”  została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Radę Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, Instytut Gospodarki WSIiZ oraz Stowarzyszenie Klaster Zdrowie i Turystyka. Otwierająca spotkanie Anna Kowalska, wicemarszałek województwa podkarpackiego, podkreśliła wagę, jaką władze regionu przypisują rozwojowi województwa przez turystykę uzdrowiskową.             

Dr Tomasz Soliński, dyrektor Biura Klastra zaprezentował uwarunkowania rozwoju obszarów uzdrowiskowych jako produktów turystycznych istotnych dla rozwoju województwa podkarpackiego i regionu Polski Wschodniej. Podkreślił zmieniającą się funkcję uzdrowisk z leczniczej na turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkową i działania, jakie muszą podjąć członkowie Klastra, aby przyciągać klientów.

– Rozwój uzdrowisk wymaga szerszego spojrzenia obejmującego obszary przyległe do nich, które posiadają duży potencjał do pełnienia tych ,,nowych” funkcji. Wspieranie turystyki uzdrowiskowej, infrastrukturalne, promocyjne i finansowe to konieczność. Uzdrowiska potrzebują innowacji, wyższej jakości świadczonych usług, odświeżenia wizerunku i lepszej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami oraz uczelniami. Przykładem efektywnej kooperacji jest Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka ,,Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” – podkreśla dr Tomasz Soliński.

Andrzej Kozłowski, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży z Zakładu Leczniczego Uzdrowiska Nałęczów S.A. podkreślił rolę partnerstwa w tworzeniu i rozwijaniu obszarowych produktów turystycznych. – Dzięki zaufaniu podmiotów z branży uzdrowiskowej, turystycznej i jednostek samorządowych na Lubelszczyźnie stworzono kilkanaście takich produktów. W takiej współpracy, każdy musi widzieć swoją korzyść, ale jej fundamentem jest partnerstwo i aktywne przywództwo – przekonuje Kozłowski.

Jan Golba, burmistrz Muszyny, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP zwrócił uwagę na rolę samorządów w rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Uwagę skierował na ograniczenia w rozwoju gmin ze statusem uzdrowiska, szczególnie te związane z inwestycjami przemysłowymi, działalnością gospodarczą i wymogami formalnymi. Jego zdaniem atuty polskich uzdrowisk to naturalne zasoby lecznicze, dbałość o środowisko naturalne, bogata oferta kulturalna.

Prof. Jan Krupa z WSIiZ zaprezentował uzdrowiska jako jedyne całoroczne centra ruchu turystycznego w woj. podkarpackim świadczące usługi w zakresie, turystyki, rekreacji,  sportu i kultury. – Określenie profilu przyszłego klienta oraz motywów przyjazdów to istotne czynniki w programowaniu działalności uzdrowisk i w przygotowaniu produktów. Chcąc funkcjonować na rynku krajowym i zagranicznym uzdrowiska podkarpackie powinny przygotować atrakcyjną, innowacyjną i konkurencyjną ofertę obejmującą usługi leczniczo-profilaktyczne, turystyczno-wypoczynkowe, sportowo-rekreacyjne i  kulturalne – podkreśla prof. Krupa.

O miejscu uzdrowisk w strategii rozwoju województwa podkarpackiego mówił Jarosław Reczek, dyrektor departamentu promocji i turystyki w Urzędzie Marszałkowskim województwa podkarpackiego. Podkarpackie uzdrowiska pełnią ważną funkcję w rozwoju turystyki przyjazdowej. Są ujęte w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, a ich rozwój będzie wspierany w postaci działań promocyjnych, a także poprzez współpracę z klastrem uzdrowiskowym.

Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego innowacjom w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, dyskutanci wskazywali m.in. na fakt, iż działalność uzdrowisk nie zawsze znajduje miejsce w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego terenu. W ostatnich latach przedsiębiorstwa uzdrowiskowe rozszerzyły ofertę poprzez wprowadzenie usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej, odnowy biologicznej i kosmetyki estetycznej. Coraz skuteczniej konkurują z ośrodkami Wellness i SPA. Poprzez współpracę samorządów, podmiotów usług uzdrowiskowych oraz innych instytucji, w tym uczelni wyższych, możliwy jest zintegrowany rozwój terenu, przekraczający granice administracyjne uzdrowiska lub gminy uzdrowiskowej. Ważnym punktem konferencji była prezentacja oferty gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych zrzeszonych w Klastrze.

 

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy