Tag Archives: study

Rainbow Tours szkoli pracowników

Rainbow Tours sukcesywnie podnosi jakość obsługi klienta, poprawia znajomość oferty produktowej wśród sprzedawców oraz stale dokształca pilotów i rezydentów. Pomóc maja w tym szkolenia wewnętrzne, study toury oraz Akademia Pilotów i Rezydentów. W drugiej połowie 2011 roku Rainbow Tours rozpoczął realizacje projektu szkoleń wewnętrznych.…
Top