Tag Archives: gni

Rainbow Tours po trzech kwartałach

W skonsolidowanym raporcie kwartalnym opublikowanym 14.11.2012 Rainbow Tours podsumował swoje wyniki. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez całą Grupę Kapitałową wyniosły 522,2 mln złotych i są wyższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 42,6% natomiast przychody jednostki dominującej osiągnęły wynik 504 mln złotych.…

Modernizacja wpłynęła na wyniki Raport INTERFERII za I kw. 2012 roku

Pierwszy kwartał turystyczno-hotelarskiej spółki INTERFERIE firma zamknęła ze średnią frekwencją w ośrodkach w wysokości 49 proc., 6 mln 997 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz zyskiem netto w kwocie 610 tys. zł. Nowy hotel w Świnoujściu – INTERFERIE MEDICAL SPA cieszy się dużym powodzeniem.…
Top